SafePoint

je součástí Církve adventistů sedmého dne. církev,, církev pro lidi, postmoderní. současná církev, evangelikální, rodinná, kostel, progresivní, PastorPavel. Praha, sbor Církve adventistů sedmého dne v Praze, Karlín, Karlínská synagoga, Vítkova 13. SafePoint je